יושב בסתר עליון, פרק תהילים המכונה פרק של פגעים, להצלה והצלחה
הפרק מופיע במעגל מסביב שלוש פעמים, יש הנוהגים לאמרו שלוש פעמים

יושב בסתר עליון

125.00 ₪מחיר