top of page

יושב בסתר עליון, פרק תהילים המכונה פרק של פגעים, להצלה והצלחה
הפרק מופיע במעגל מסביב שלוש פעמים, יש הנוהגים לאמרו שלוש פעמים

ניתן לבחור גודל ודוגמא
עיצוב מרובע או מלבני

יושב בסתר עליון

125.00 ₪מחיר